Praktijk voor Natuurgeneeskunde Yvonne Somers


Astma begeleiding door Yvonne Somers.

Wat is astma?

Astma is een chronische aandoening van de luchtwegen. De binnenkant van de luchtwegen zwelt op en wordt zeer gevoelig. Daardoor reageren de luchtwegen sterk als ze in contact komen met allergenen (stoffen die een allergische reactie oproepen). Ook kunnen zware inspanningen, stress of deeltjes in de lucht (bijvoorbeeld rook) astmatische klachten oproepen.

De symptomen

Kenmerken van astma zijn kortademigheid, benauwdheid, hoesten, of een piepende ademhaling. Een acute verschijning van deze symptomen noemen we een astma-aanval en gaat vaak gepaard met een verhoogde hartslag en een beklemmend gevoel op de borst. Astma-aanvallen zijn voor iedere persoon verschillend: sommige mensen hebben dagelijks last van aanvallen, anderen maar heel af en toe. Ook zijn er mensen bij wie het afhankelijk is van het seizoen. Het kan ook 24 uur duren voor de symptomen verschijnen. Astmatische benauwdheid kan ook worden veroorzaakt door het leveren van zware inspanningen als deze niet langzaam opgebouwd worden, bijvoorbeeld bij het sporten. Dit wordt ook wel ‘inspanningsastma’ genoemd. Hetzelfde effect kan worden opgewekt bij stress.

Bij wie komt astma voor?

Er zijn circa 520.000 mensen in Nederland die van de huisarts de diagnose astma hebben
gekregen. Astma komt bij vrouwen vaker voor dan bij mannen, behalve op jonge leeftijd, daar komt het vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Ongeveer 4-7% van de kinderen van nul tot twaalf jaar heeft astma. Astma kan dus op iedere leeftijd ontstaan. Hoe het precies komt dat sommige mensen astma hebben en sommigen niet, is niet duidelijk. Wel is het zo dat de aanleg voor astma, net als andere allergieën, erfelijk is. Als een kind aanleg heeft voor astma, kan astma zich binnen enkele jaren ontwikkelen als het kind wordt blootgesteld aan allergenen.

Copd-begeleiding door Yvonne Somers

COPD is een afkorting van de Engelse term 'Chronic Obstructive Pulmonary Disease', dit betekent chronisch obstructieve longziekten. COPD is een verzamelnaam voor longaandoeningen zoals chronische bronchitis en longemfyseem.

Licht, matig en ernstig COPD

COPD kent verschillende fases. Van de mensen met COPD heeft ongeveer 80% licht of matig COPD; de anderen hebben ernstig of zeer ernstig COPD. Maar wanneer spreken we van licht en wanneer van ernstig COPD? Een indeling hiervoor die wereldwijd veel gebruikt wordt is de GOLD indeling die gebaseerd is op longfunctieonderzoek.

Longfunctieonderzoek geeft aan hoe goed de luchtwegen en de longen (nog) werken. Een belangrijk onderdeel daarvan is het meten van de maximale hoeveelheid lucht die u in één seconde kunt uitblazen. Dit heet de FEV1 en zegt iets over de vernauwing van uw luchtwegen. De GOLD indeling vergelijkt deze uitslag met de gemiddelde uitslag van een gezond persoon van dezelfde leeftijd en geslacht (de voorspelde waarde).

De GOLD indeling ziet er als volgt uit:

  • GOLD I - licht COPD: de maximale hoeveelheid uitgeademde lucht is meer dan 80% van de voorspelde waarde.
  • GOLD II – matig COPD: de maximale hoeveelheid uitgeademde lucht ligt tussen de 50% en 80% van de voorspelde waarde.
  • GOLD III – ernstig COPD: de maximale hoeveelheid uitgeademde lucht ligt tussen de 30% en 50% van de voorspelde waarde.
  • GOLD IV – zeer ernstig COPD: de maximale hoeveelheid uitgeademde lucht is 30% of minder van de voorspelde waarde.


Niemand kan garantie geven op een volledig herstel, het is echter altijd onze doelstelling.

Herstel snel!

Praktijk Yvonne Somers
Herenweg 108 A
2465 AJ Rijnsaterwoude
E-mail: info@herstel-snel.nl
Telefoon: 0172-500266 / 06-
54304872

Aangesloten bij: RBCZ

logo RBCZ

Aangesloten bij: NVST

logo NVST